JYP bừng bừng hi vọng với ca khúc mới của TWICE, fan không cần lo lắng một bài hát dở như ‘Signal’!

JYP bừng bừng hi vọng với ca khúc mới của TWICE, fan không cần lo lắng một bài hát dở như ‘Signal’!